MK Horní Újezd
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Horní Újezd je umístěna v prvním patře Mateřské školy.

                             

Pro veřejnost je otevřena:

Pondělí 1600 - 1800hod

V tuto dobu je také zpřístupněno využití veřejného internetu.

Jako knihovnice zde pracuje paní Irena Kociánová.

Knihovna disponuje stálým knihovním fondem: 1926 svazků a výměnným fondem: asi 240 svazků. Výměna knihovního fondu se uskutečňuje pravidelně 3x ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice). Katalog je součástí střediskového katalogu a nejdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

 

Poslední cirkulace knihovního fondu: ve středu 26. února  2019. 

Seznam cirkulačních knih naleznete zde v záložce "výměnný fond".